Primorski slovenski biografski leksikon

Birsa Mirko, internist, r. 15. dec. 1924 v D. Radgoni Josipu, učitelju, in Vilmi Hartman. Gimn. v Mrbu. Maturiral v Lj. 1943. Medicino v Pragi 1945. Po resoluciji informbiroja moral zapustiti Prago, nadaljeval v Zgbu in 1951 promoviral. Specialistični izpit opravil 1958 v Lj. Primarij od 1966. Od 1952–53 delal v Bosni, nato v Mrbu. Od 1962 izredni učitelj na Višji stomatološki šoli v Mrbu za predmet Interna medicina in nalezljive bolezni. Istočasno predaval na Šoli za medicinske sestre v Mrbu. Od 1972 predstojnik internega oddelka Splošne bolnice Koper, od 1974 spet v Mrbu. Med vojno je bil 1941 zaprt v Mrbu zaradi sodelovanja v akciji proti okupatorju. Prešel nato z družino v Lj., tu leta 1942 aretiran in interniran v Trevisu in Padovi. Maja 1944 aretiran od gestapa, poslan v Dachau in Leitmeritz. Po vojni se družbeno-politično udejstvoval, bil poslanec Socialno zdravstvenega zbora Skupščine SRS (1963 in 1964). Odlikovan z redom za hrabrost ter z redom zaslug za narod s srebrno zvezdo. Napisal je celo vrsto razprav iz interne medicine, med njimi: Vrednost določanja uropepsinogena pri želodčnih boleznih (z M. Houška), 1955; Kronične diareje, 1958; Sodobna terapija pneumonij in njene nevarnosti, 1958; Problematika gastroduodenalne razjede, 1961; Funkcionalna preventiva emfizema, 1964; Profesionalna bronhialna astma, 1969, itd. Izdal je tudi skripta, učbenike in strokovne knjige: Interna medicina in infekcijske bolezni za stomatologe, 1969; Nekaj poglavij o pljučnih boleznih, 1964; O boleznih prebavil, 1969; Dihalne vaje in kronična obolenja pljuč, 1969. Izvršil je več ekspertiz za tovarno zdravil Pliva v Zgbu. Pisal je še v ČPZ, PV, TT, Delo, ZdrV, Medicinski glasnik (Bgd), Pro medico (Lj), Tuberkuloza (Bgd).

Prim.: Osebni podatki; Splošna bolnica Koper – 20 let, Koper 1973, 85, 90, 93.

Brj.

Brecelj, Marijan: Birsa, Mirko (1924–2004). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1002270/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (29. maj 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 2. snopič Bartol - Bor, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1975.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine