Primorski slovenski biografski leksikon

Berdon Ivan, vaški načelnik in župan v Ricmanjih pri Trstu v času cerkvenega razkola (1899–1910), r. 7. dec. 1850 v Ricmanjih in tam u. 17. nov. 1916. Bil je glavni sodelavec duhovnika Antona Požarja, ki je v cerkveno življenje v Ricmanjih vpeljal grško-katoliški obred v staroslovenskem jeziku. Ricmanje so bile tedaj pod župnijo Dolina. Da bi župnik ne odnašal v Dolina razne duhovske dajatve in dohodke ricmanjske cerkve, so Ricmanjci zahtevali, naj Ricmanje z Logom postanejo samostojna župnija. Ker ni trž. škof Šterk ugodil zahtevi, so Ricmanjci javili okrajnemu glavarstvu v Koper, da odstopajo od kat. latinskega obreda in sporočili grško-kat. škofu Juliju Drohobeckemu v Križevcih na Hrvaškem, da pristopajo k unijatom s staroslovenskim obrednim jezikom. Gibanje so poleg duhovnika Požarja vodili vaški načelnik Ivan Berdon, učitelj Josip Valentič in prejšnji srenjski načelnik Peter Hreščak. Ker je Požar brž uvedel staroslovensko bogoslužje, ga je trž. škof odstavil in izrekel interdikt nad duhovnijo. Odslej je župan B. vodil civilne poroke, pokope in celo molil pogrebne molitve. Iskal je tudi stike s pravoslavnimi škofi. Ker je bil zatožen, da je opravljal duhovniška cerkvena opravila, se je moral zagovarjati na sodniji v Kopru, na prizivnem sodišču v Trstu in na kasacijskem na Dunaju. Bil je oproščen. Tu ga je zagovarjal lj. župan in slov. pisatelj Ivan Tavčar. Ricmanjska zadeva je imela močan odjek v domačem in tujem tisku. »Češki svet« je priobčil slike civilnega pogreba, civilne poroke in B.-ovo sliko. Končno se je zadeva zaključila s tem, da je škof ustanovil samostojno župnijo v Ricmanjih, Ricmanjci pa so z B. na čelu preklicali svoj izstop iz kat. Cerkve. Župan B. je bil sicer kmet, a zelo nadarjen in značajen. Ustanovil je pevsko društvo Slavec in mu dolga leta predsedoval.

Prim.: PDk 1947, 742, 4, s sl. civilnega pogreba; Z. Jelinčič, Cerkveni spor v Ricmanjih, JKol 1954, 115–119; A. Kosmač, 70 let župnije v Ricmanjih, KolGMD 1975, 54.

K-ač

Kosmač, Angel: Berdon, Ivan (1850–1916). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1002080/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 2. snopič Bartol - Bor, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1975.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine