Primorski slovenski biografski leksikon

Benčina Danilo, publicist, kulturni in narodni delavec, r. 7. mar. 1911 v Trstu, oče Mihael, delavec, mati Marija Marc. Dovršil je pet razredov slov. osn. š., tri razr. ital. srednje š., tri razr. industr. š. A. Volta (1929) in posebni tečaj elektrotehnike v isti š. (1930). V letih 1926–1940 je bil zaposlen kot elektrotehnik pri raznih podjetjih v Trstu, od 19. okt. 1940 do 12. sept. 1943 v zaporih in internacijah (Coroneo, Ventotene, Monteforte Irpino). Pobegnil je k ameriški vojski južno od Salerna, od tod je šel v Gravino, kjer so se zbirali jugosl. prostovoljci, od 7. jan. 1944 do 15. jul. 1948 je bil v NOV in JLA, v kateri se je udeležil kot oficir vseh borb III. prekomorske udarne brigade od Dalmacije in Mostarja do Trsta in Tržiča (Monfalcone). Za to je bil odlikovan z redom in medaljo za zasluge za narod. Od 1. apr. 1949 do 31. jan. 1951 je bil upravnik elektrotehničnega podjetja ELTE v Izoli, od 1. febr. 1951 do 15. okt. 1971 tajnik uredništva PDk. V pokoju živi v Trstu. Od 1936 do 1940 je sodeloval v slov. ilegalni liter. v Trstu (skoraj v vseh listih in brošurah, ki jih navaja Milan Bolčič v članku O štempiharski literaturi, JKol 1952, 118–120, pogosto sam). Leta 1937 je v Biblioteki za pouk in zabavo objavil pesem Zadnja nada, v glasilu primorskih emigrantov Istra, XII, 1940, št. 17 pa pesem Tržaški bori (ponatis v PDk 3. 9. 1972). Od 1943–45 je sodeloval v bataljonskih listih III. prekomorske udarne brigade (iz štev. 3–4) bataljonskega lista je ponatisnil PDk dne 4. julija 1973 pesem Kralj Matjaž. V JKol 1954 je izšla Iskra pod pepelom, 1962 Brezžična zveza med celicama št. 5 in 6, v TV 15, 1964, št. 40 O pokojni Vojki Šmuc, v št. 51 O pok. Francu Naberniku, za drugo revijo slov. popevke Trst 64 je zložil pesem Totocalcio (uglasbil Ubald Vrabec). Največ je sodeloval v PDk: od 10. 9. 1949 dalje je izhajal podlistek: Kako sem bil dvakrat ameriški padalec, 27. 11. 1949 Pot do tvojega doma (ponart. iz batalj. listov 1945), 26. 11. 1950 Zadnje srečanje z Vojko, 28. 1. 1951 Nekaj več o štempiharjih, 24. 2. 1951 Iz nacističnih vrst v partizanske odrede, 4. 3. 1951 Obletnica III. prekomorske udarne brigade, od 15. 3. 1951 dalje podlistek Pot do naše zastave, 8. 3. 1952 Mlade borke, 16. 12. 1971 Spomini D. Benčine, 4. 7. 1973 Ko so puške počivale. V reviji Dan, 1973, št. 6 V prvem desantu. V letih 1936–40 je bil B. med glavnimi organizatorji Slov. kult. in športnih prireditev v ilegali v Trstu (14. 11. 1965 je Olga Ban v PDk opisala eno teh športnih prireditev). V letih 1955–57 je bil kot odb. PD Ivan Cankar z gled. igralko Emo Stare in drugimi pobudnik in organizator otroškega pevskega zbora in otroških nastopov z igrami in petjem v dvoranah stadiona Prvi maj, Ivan Cankar in v gledališču Risitori v Kopru. Psevdonimi: Čin-Čaj, Č. Č, Dan, Ben-Dan, Danilo Korenikov, D. B., Štempihar.

Prim.: Milan (=Milan Bolčič): Danilo Benčina petdesetletnik, PDk XVII, 7. III. 1961, št. 56, 4 s sl.; M. B. (= Milan Bolčič): Danilo Benčina šestdesetletnik, PDk XXVII, 7. III. 1971, št. 56, 2 s sl.; vprašalna pola; Milan Bolčič: O štempiharski literaturi, JKol 1952, 118–120.

Jem.

Jevnikar, Martin: Benčina, Danilo (1911–1989). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1001940/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (16. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 2. snopič Bartol - Bor, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1975.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine