Novi Slovenski biografski leksikon

Prvi zanesljivi podatki o Flamcu Auwercxu so iz 1703, ko je 24. septembra v Ljubljani ocenjeval knjige, slike in grafike za zapuščinski inventar rojaka in stanovskega kolega Ludwiga de Clerica. Auwerck je bil sledeč Dolničarjevim informacijam iz Antwerpna, morda je bil družinsko povezan z Auwercxi, bruseljsko družino izdelovalcev tapiserij. Na Kranjsko bi lahko prišel prek Benetk, za kar govori tako ženino ime (Zanetta) kakor tudi njegov slikarski slog. 1706 je dobil naziv deželni slikar, umrl pa kot slaven slikar, »ki se je proslavil za večno s svojimi izvrstnimi slikami«. Dolničarjevo omembo Ljubljane kot kraja slikarjeve smrti v matičnih knjigah ni mogoče potrditi. Auwercx sodi v krog severnih umetnikov (predvsem so to bili mali mojstri žanra), ki so v 17. in na začetku 18. stoletja delovali v srednjeevropskih deželah, na Kranjskem je najslavnejši Almanach.

Auwercx je slikal tako za cerkvene naročnike kakor tudi za plemstvo (dosedanje raziskave so pokazale, da so njegova dela našteta v zapuščinskih inventarjih Wajkarda Ferdinanda grofa Barba in Jožefa Ksaverja Lichtenturma), znan je bil predvsem kot krajinar, še posebej marinist. Zaenkrat nobeno v zapuščinskih inventarjih navedeno profano delo ni identificirano. Edino nedvomno njegovo delo je signirana in datirana zelo kakovostna oltarna slika Smrt sv. Uršule (P. Auwercx [1711]) v ljubljanskem uršulinskem samostanu; morda je njegova tudi preslikana Smrt sv. Uršule, datirana 1711, v cerkvi sv. Antona na Verdu.

Viri in literatura

Janez Gregor Dolničar: Annales urbis Labacensis, metropolis inclyti Ducatus Carnioliae, das ist, Jahrs-Geschichten der fürstl. Haupt Statt Laybach : von Anno 1660, biss 1700, dann continuiret von Anno 1700 biss 1718, 1701–1718 (rkp. 11, Semeniška knjižnica, Ljubljana).
Viktor Steska: Dolničarjeva ljubljanska kronika od l. 1660 do l. 1718, Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko, 11, 1901, 175.
Viktor Steska: Slike v ljubljanskih cerkvah okoli l. 1715, Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko, 12, 1902, 51, 53.
Uroš Lubej: Prispevki k biografijam na Kranjskem delujočih flamskih in holandskih slikarjev druge polovice XVII. stoletja, Acta historiae artis Slovenica, 2, 1997, 42.
Barbara Murovec: Galerija slik v ljubljanskem uršulinskem samostanu, Tristo let ljubljanskih uršulink : zgodovina samostana, njihovih šol in kulturnih dejavnosti, Ljubljana, 2002, 268–269.
Vodnik po razstavi : Almanach in slikarstvo druge polovice 17. stoletja na Kranjskem / Guide to the Exhibition : Almanach and the Painter of the Second Half of the 17th Century in Carniola, Narodna galerija, Ljubljana, 2005, 36–37.
Ana Lavrič: »Virtuti et musis« : Karlov plemiški kolegij v Ljubljani na Dolničarjevih risanih medaljah, Acta historiae artis Slovenica, 13, 2008, 44.
Uroš Lubej: Justus van der Nypoort : življenje in delo holandskega umetnika na Kranjskem in v drugih deželah nemškega cesarstva, Ljubljana, 2008, 10 (tipkopis doktorske disertacije).
Barbara Murovec: Netherlandish painters in Ljubljana : a work by Peter Auwercx in the Ursuline church, Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka, Brno, 2009, 175–181.
Blaž Resman: Uršulinke v Ljubljani, Ljubljana, 2010, 84, 87.
Murovec, Barbara: Auwercx, Peter (?–1715). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1001040/#novi-slovenski-biografski-leksikon (15. junij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 1. zv.: A. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine