Novi Slovenski biografski leksikon

II. gimnazijo v Ljubljani je obiskovala 1972–76, študij na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je zaključila 1981 z diplomo na smeri Avtomatika, 1984 je zaključila magistrski študij z delom Načrtovanje računalniškega vodenja multivariabilnih industrijskih procesov, 1997 je doktorirala z disertacijo Sinteza računalniškega načrtovanja vodenja multivariabilnih sistemov.

1981 se je na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani zaposlila v Laboratoriju za analogno-hibridno računanje in avtomatsko regulacijo kot stažistka raziskovalka. V omenjenem laboratoriju je bila eno leto tudi tehnična sodelavka laborantka, nato pa strokovna sodelavka in od 1986 asistentka. 1998 je bila izvoljena v naziv docentka, 2009 pa v naziv izredna profesorica za področje Elektrotehnika.

Sodelovala in vodila je vaje pri številnih predmetih: Avtomatizacija z mikroračunalniki, Načrtovanje programov, Elementi v avtomatiki, Elementi za avtomatiko in robotiko, Vezja in sistemi, Regulacijska tehnika, Regulacija in sistemi, Uporaba računalnika, Modeliranje procesov, Regulacije I., Regulacije II., Sistemi za avtomatiko, Teorija regulacij, Multivariabilni sistemi, ter seminarja: Vodenje sistemov I. in Multivariabilni sistemi. Predavala je predmete: Električna in mehanska vezja, Modeliranje in simulacija, Osnove sistemov in vodenja in Regulacijska tehnika na visokem strokovnem študiju ter predmet Izbrana poglavja iz teorije avtomatskega vodenja na podiplomskem študiju ljubljanske Fakultete za elektrotehniko. Predava predmeta Modeliranje procesov in Multivariabilni sistemi na univerzitetnem ter predmeta Modeliranje in simulacija ter Sistemi in vodenje na visokem strokovnem študiju. Na doktorskem študiju ljubljanske Fakultete za elektrotehniko je odgovorna za predmet Izbrana poglavja vodenja kompleksnih sistemov. Bila je tudi mentorica pri številnih diplomskih delih in pri nekaj delih podiplomskega študija.

Izpopolnjevala se je na univerzah v Glasgowu, Hannovru in na Dunaju, kjer je imela v zadnjih letih tudi nekaj predavanj. Je članica Slovenskega društva za simulacijo in modeliranje (SLOSIM) in Društva avtomatikov Slovenije (DAS), sodeluje v uredniškem odboru revije Elektrotehniški vestnik in Ventil. Za svoje magistrsko delo je 1984 prejela Bedjaničevo nagrado, skupaj s sodelavci pa 1988 nagrado Sklada Borisa Kidriča za raziskave na področju računalniško podprtega načrtovanja sistemov vodenja.

Njeno raziskovalno delo je usmerjeno v modeliranje, simulacijo in načrtovanje vodenja procesov s poudarkom na multivariabilnih sistemih, na modeliranju in simulaciji v farmakokinetiki in farmakoekonomiki pa tudi na nekaterih vidikih učenja tehnologije vodenja na daljavo.

Dela

  • Modeling the Influence of Risk Factors and Chronic Diseases on the Development of Strokes and Peripheral Arterial-vascular Disease, Simulation Modelling Practice and Theory, 16, 2008, št. 8, 998–1013 (soavtorji Jože Drinovec, Simona Ručigaj, Aleš Mrhar).
  • Multivariabilni sistemi, Ljubljana, 2010 (soavtor Rihard Karba).
  • Remote Multivariable Control Design Using a Competition Game, IEEE Transactions on Education (New York), 54, 2011, št. 1, str. 97–103 (s soavtorji).
  • Osebna bibliografija (COBISS).

Patenti

  • Method and circuit for reducing noise when measuring intensity of electric current : patent : US 7696742 (B2), 2010-04-13, Alexandria, Patent and Trademark Office, 2010 (soavtorja Vinko Kunc, Andrej Vodopivec).
  • Method for regulating supply voltage : patent : EP 2126654 (B1), 2011-03-30, Munich: European Patent Office, 2011 (soavtorja Vinko Kunc, Andrej Vodopivec).

Viri in literatura

  • Arhiv SBL, vprašalnik za SBL.
  • Podatki Maje Atanasijević Kunc.
Karba, Rihard: Atanasijević - Kunc, Maja (1957–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1000930/#novi-slovenski-biografski-leksikon (24. junij 2021). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 1. zv. A. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine