Novi Slovenski biografski leksikon

Prvi obrtniški pouk je verjetno dobil v kaki krški delavnici, morda pri Gašperju Ignaciju Maucherju, sicer pa ni o njegovem življenju nič znanega do 1771, ko se je kot kipar in tamkajšnji meščan v Radovljici poročil s Terezijo Giovanelli. V zakonu se jima je v letih 1771–86 rodilo sedem otrok, žena je umrla 1788. Pozneje se je preselil v Ljubljano, kjer je kot meščan in eden od dveh ljubljanskih kiparjev dokumentiran 1809. Umrl je med delom na velikem oltarju v Dolnjem Ajdovcu na Dolenjskem.

Škapulirski oltar na Koroški Beli, arhivsko izpričano Arrerjevo delo iz 1778/79, ima z rokokojsko ornamentiko poživljeno arhitekturno ogredje, precej poljudne sloke figure pa že kažejo znake klasicizma; v draperiji prevladujejo paralelne gube, posebno značilni so ekspresivni, nenaravno pretirani nagibi glav. Po primerjavi s tem oltarjem (ajdovški ni ohranjen, iz virov pa vemo samo še za svečnike, ki jih je naredil za cerkev v Kamni Gorici) je bilo mogoče Arrerju pripisati še nekaj slogovno sorodnih poznobaročnih del na Gorenjskem.

Dela

Bitnje, podružnična cerkev Marijinega vnebovzetja, stranska oltarja sv. Ane in sv. Jakoba.
Blejska Dobrava, podružnična cerkev sv. Štefana, stranska oltarja sv. Avguština in sv. Jerneja.
Rodine, podružnična cerkev sv. Klemena, stranski oltar sv. Frančiška Ksaverja.
Zakal, podružnična cerkev sv. Lenarta, veliki oltar.
Zgornje Gorje, župnijska cerkev, prižnica.
Jereka, podružnična cerkev sv. Marjete, stranski oltar sv. Jurija, 1775.
Koroška Bela, župnijska cerkev, stranski oltar Škapulirske Matere božje, 1778/79.
Tenetiše, podružnična cerkev sv. Dominika, veliki oltar, 1781.

Viri in literatura

Allgemeines Künstlerlexikon, München-Leipzig.
Poskusna gesla za novi SBL, Ljubljana, 2000.
Anton Aškerc: Obrtno stanje v Ljubljani l. 1918, Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko, 17, 1907, 70.
Ivan Vrhovnik: Arhivski poberki o nekaterih slikarjih in kiparjih 15. do 18. stoletja, ZUZ, 2, 1922, 106
Josip Mal: Umetnostno-zgodovinski zapiski, ZUZ, 4, 1924, 198–200.
Emilijan Cevc: Slovenska umetnost, Ljubljana, 1966, 133.
Sergej Vrišer: Baročno kiparstvo v osrednji Sloveniji, Ljubljana, 1976, 185–186, 201.
Blaž Resman: O nekaterih starejših radovljiških likovnih umetnikih, Radovljiški zbornik, 1995, 183–185.
Blaž Resman: Kiparstvo poznega baroka na Gorenjskem, Ljubljana, 2006, 147–149.
Resman, Blaž: Arrer, Ignacij (1745–1817). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1000900/#novi-slovenski-biografski-leksikon (20. februar 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 1. zv.: A. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine