Novi Slovenski biografski leksikon

Prvi obrtniški pouk je verjetno dobil v kaki krški delavnici, morda pri Gašperju Ignaciju Maucherju, sicer pa ni o njegovem življenju nič znanega do 1771, ko se je kot kipar in tamkajšnji meščan v Radovljici poročil s Terezijo Giovanelli. V zakonu se jima je v letih 1771–86 rodilo sedem otrok, žena je umrla 1788. Pozneje se je preselil v Ljubljano, kjer je kot meščan in eden od dveh ljubljanskih kiparjev dokumentiran 1809. Umrl je med delom na velikem oltarju v Dolnjem Ajdovcu na Dolenjskem.

Škapulirski oltar na Koroški Beli, arhivsko izpričano Arrerjevo delo iz 1778/79, ima z rokokojsko ornamentiko poživljeno arhitekturno ogredje, precej poljudne sloke figure pa že kažejo znake klasicizma; v draperiji prevladujejo paralelne gube, posebno značilni so ekspresivni, nenaravno pretirani nagibi glav. Po primerjavi s tem oltarjem (ajdovški ni ohranjen, iz virov pa vemo samo še za svečnike, ki jih je naredil za cerkev v Kamni Gorici) je bilo mogoče Arrerju pripisati še nekaj slogovno sorodnih poznobaročnih del na Gorenjskem.

Dela

 • Bitnje, podružnična cerkev Marijinega vnebovzetja, stranska oltarja sv. Ane in sv. Jakoba.
 • Blejska Dobrava, podružnična cerkev sv. Štefana, stranska oltarja sv. Avguština in sv. Jerneja.
 • Rodine, podružnična cerkev sv. Klemena, stranski oltar sv. Frančiška Ksaverja.
 • Zakal, podružnična cerkev sv. Lenarta, veliki oltar.
 • Zgornje Gorje, župnijska cerkev, prižnica.
 • Jereka, podružnična cerkev sv. Marjete, stranski oltar sv. Jurija, 1775.
 • Koroška Bela, župnijska cerkev, stranski oltar Škapulirske Matere božje, 1778/79.
 • Tenetiše, podružnična cerkev sv. Dominika, veliki oltar, 1781.

Viri in literatura

 • Allgemeines Künstlerlexikon, München-Leipzig.
 • Poskusna gesla za novi SBL, Ljubljana, 2000.
 • Anton Aškerc: Obrtno stanje v Ljubljani l. 1918, Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko, 17, 1907, 70.
 • Ivan Vrhovnik: Arhivski poberki o nekaterih slikarjih in kiparjih 15. do 18. stoletja, ZUZ, 2, 1922, 106
 • Josip Mal: Umetnostno-zgodovinski zapiski, ZUZ, 4, 1924, 198–200.
 • Emilijan Cevc: Slovenska umetnost, Ljubljana, 1966, 133.
 • Sergej Vrišer: Baročno kiparstvo v osrednji Sloveniji, Ljubljana, 1976, 185–186, 201.
 • Blaž Resman: O nekaterih starejših radovljiških likovnih umetnikih, Radovljiški zbornik, 1995, 183–185.
 • Blaž Resman: Kiparstvo poznega baroka na Gorenjskem, Ljubljana, 2006, 147–149.
Resman, Blaž: Arrer, Ignacij (1745–1817). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1000900/#novi-slovenski-biografski-leksikon (15. maj 2022). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 1. zv. A. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine