Arih, Lilijana (1942–)
Vir: družinski arhiv

Novi Slovenski biografski leksikon

Šolanje je pričela na Klasični gimnaziji v Mariboru (1953–59). Med 1959 in 1961 je obiskovala klasični oddelek II. državne gimnazije v Mariboru, kjer je tudi maturirala. 1961–66 je študirala na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani, kjer je dipomirala 1966 (z nazivom diplomiran inženir tehnične matematike). Sledil je interdisciplinarni magistrski študij s področja tehnike in ekonomike avtomatizacije na Univerzi v Zagrebu, ki ga je 1974 zaključila z magistrskim delom Reševanje ekonomskih problemov z dinamičnim programiranjem. 1984 je doktorirala s področja ekonomskih znanosti na Ekonomski fakulteti Univerze v Zagrebu z disertacijo Primjena metoda višekriterijalnog programiranja na višefazni proizvodni proces. Med 1966 in 1969 je bila zaposlena kot profesorica matematike na Prvi gimnaziji v Mariboru, nato je 1969–2002 poučevala na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru (prej imenovana Visoka ekonomsko-komercialna šola), kjer je najprej zasedla mesto asistentke s pravico predavanja in izpraševanja (1969), nato postala predavateljica za matematiko in operacijske raziskave (1974), 1985 docentka za področje matematike in operacijskega raziskovanja ter 1990 izredna profesorica za področje kvantitativnih ekonomskih analiz. Na dodiplomskem študiju je poučevala matematiko, gospodarsko matematiko, več predmetov s področja analize odločanja in kvantitativne podpore pri odločanju. Na podiplomskem študiju pa predmete Modeliranje in simuliranje, Odločanje po več kriterijih hkrati, Informatizacija podjetja in Kvantitativni ekonomski modeli. Med 1985 in 1993 je sodelovala tudi z Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, in sicer kot nosilka predmeta Modeliranje in simuliranje na podiplomskem študiju.

Njeno raziskovalno delo je bilo usmerjeno v teoretične raziskave na nekaj področjih operacijskih raziskav, v možnosti aplikacij kvantitativnih metod pri ekonomskih problemih in v prilagajanje teh metod za praktično uporabo. Hkrati je zaslužna, da so predvsem v zadnjem desetletju njenega službovanja imeli študentje pri študiju možnost dostopa do najnovejših računalniških programov tako na fakulteti kot preko spleta na Univerzi v Helsinkih.

Kot raziskovalka se je udeleževala strokovnih srečanj, med katerimi so najodmevnejša: Jugoslovenski simpozijum za operaciona istraživanja SYM-OP-IS (Herceg Novi, 1977, 1983, 1984, 1986, Kupari, 1989 in 1990); Mathematische Optimierung – Theorie und Anwendungen (Ilmenau, 1989); Konferencija iz operacijskih istraživanja (Rovinj, 1993, Rab, 1994); Operations research (Dunaj, 1990, Köln, 1993, Berlin, 1994); European conference on operations research EURO (EURO X, Beograd, 1989; EURO XIII, Glasgow, 1994; EURO XIV, Jeruzalem, 1995).

Upokojila se je septembra 2002. Po upokojitvi je sodelovala kot mentorica pri diplomah, podiplomskem študiju in dodiplomskem izrednem študiju oz. do izteka programov, ki so veljali pred bolonjsko reformo. Je prejemnica srebrne plakete Univerze v Mariboru (1994).

Dela

 • Matematika za ekonomiste, Maribor, 1983 (soavtorja Stane Indihar in Ivan Kavkler, ponatisa 1985 in 1986, učbenik).
 • Primjena ISWT metode na proizvodni problem, Zbornik radova SYM-OP-IS' 84, Herceg Novi, 1984, 37–45.
 • Sodelovanje nosilcev odločanja pri večkriterijskem optimiranju z metodo SWT, Naše gospodarstvo, 31, 1985, št. 5-6, 239–242.
 • Matematika I, 2. del, Maribor, 1988 (soavtorja Mastinšek Miklavž, Joso Vukman, ponatisi 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, učbenik).
 • Multiobjective optimization of a multiphase business process, Internationale Tagung Mathematische Optimierung – Theorie und Anwendungen, Ilmenau, 1989, 3–6.
 • A stochastic linear optimization model, Ekonomska analiza, 25, 1991, št. 2, 179–186 (soavtorja Ivan Kavkler, Štefan Zorko).
 • Linear dependences of random variables and simulation, Operations Research' 93, Heidelberg, 1994, 288–291 (soavtor Ivan Kavkler).
 • Matematika za ekonomiste, 2. del, Maribor, 1999 (soavtorja Stane Indihar, Miklavž Mastinšek, ponatis 2005, učbenik).
 • Osebna bibliografija (COBISS).

Viri in literatura

 • Arhiv SBL, vprašalnik SBL.
 • Drago Bajt, Slovenski kdo je kdo, Ljubljana, 1999.
Testen, Petra: Arih, Lilijana (1942–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1000780/#novi-slovenski-biografski-leksikon (21. januar 2022). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 1. zv. A. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine