Antončič, Boštjan (1967–)
Vir: Arhiv SBL

Novi Slovenski biografski leksikon

Osnovno šolo (1974–82) in Srednjo pedagoško in naravoslovno-matematično šolo (danes Gimnazija Koper, 1982–86) je obiskoval v Kopru. Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani (EF UL) je 1987 vpisal dodiplomski študij ekonomije – smer Ekonomski odnosi s tujino (diplomiral 1992), magistrski študij podjetništva – smer Ustanavljanje, poslovodenje, svetovanje manjšim podjetjem je zaključil 1995 z magistrsko nalogo Benchmarking za mala podjetja. 1994 je en semester študija podjetništva opravil na University of Stirling na Škotskem. Na Case Western Reserve University, Weatherhead School of Management, Cleveland, Ohio, ZDA, je 1996 vpisal doktorski študij managementa s poudarkom na podjetništvu in strateškem managementu, ki ga je zaključil 2000 z disertacijo Intrapreneurship : Construct Refinement and an Integrative Model Development.

Po športnem, študentskem in konzultantskem delu (1987–92) je bil zaposlen na EF UL kot mladi raziskovalec, asistent in docent (1993–2004), na Case Western Reserve University kot raziskovalni asistent (1996–2000), na Vladi RS kot državni sekretar za notranji trg in privatizacijo (2001–02), na Fakulteti za management Univerze na Primorskem (FM UP) kot docent, izredni profesor in redni profesor (2004–11). Od 2011 je redni profesor na EF UL.

2000 je bil izvoljen za docenta, 2005 za izrednega in 2008 za rednega profesorja.

Kot pedagog, raziskovalec in podjetnik je sodeloval tudi z drugimi institucijami v Sloveniji (Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, Fakulteta za turistične študije - Turistica Univerze na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Gea College, Edukator, d. o. o. idr.) in v tujini. Ob pedagoškem in raziskovalnem delu je bilo na FM UP pomembno tudi njegovo organizacijsko in vodstveno delo. Sodeloval je pri ustanovitvi Katedre za podjetništvo in management tehnologij in inovativnosti FM UP, ki jo je vodil v času njenega obstoja (2005–09), Katedre za podjetništvo FM UP, ki jo je vodil od 2009. Kot vršilec dolžnosti dekana je v drugi polovici leta 2009 vodil FM UP.

Na študijskih potovanjih in gostovanjih 2003, 2005 in 2010 je v Italiji, ZDA in na Finskem poučeval podjetništvo. Z referati je sodeloval na konferencah in posvetovanjih raziskovalcev managementa, podjetništva, poslovnih in ekonomskih ved, tehnologije in inovativnosti, mdr. v: Montrealu (1998), Annapolisu (1999), Chicagu (1999), Torontu (2000), Babson Parku (2002), Parizu (2002), Seattlu (2003), Honoluluju (2005), Boulderju (2006), San Diegu (2007), Annaheimu (2008), Tokiu (2009), Olbii (2010), Benetkah (2011).

Priznanja: Prešernova nagrada EF UL za diplomsko delo, nagrada za najboljši znanstveno-raziskovalni članek na konferenci Academy of Management, Entrepreneurship Division, Toronto (2000), nagrada založbe Emerald za članek, ki izkazuje raziskovalno odličnost (2004), zlata plaketa UP (2007), nagrada za najboljši znanstveno-raziskovalni članek s področja notranjega podjetništva za leto 2006 na konferenci BCERC – Babson College Entrepreneurship Research Conference, Madrid (2007), nagrada založbe Emerald za odličnost članka (2007), nagrada za najboljši članek na konferencah IBER in ITLC, Las Vegas (2010).

Na strokovnem področju je proučeval podjetništvo in delovanje podjetij, mdr. je raziskoval notranje podjetništvo, podjetniške mreže, osebnostne značilnosti v podjetništvu, strategije podjetij, mednarodno podjetništvo, rast podjetij in o tem objavil vrsto mednarodno odmevnih znanstvenih in strokovnih del. Od 2001 dalje je bil nosilec več raziskovalnih projektov. Obravnaval je tudi podjetništvo v športu in napisal knjigo o svoji športni poti. Piše tudi pesmi, ki so izšle v dveh pesniških zbirkah.

Na športnem področju se je udejstvoval v jadranju na vodi (razredi optimist, 420, 470, FD, soling, zvezda, yngling) in bil od 1979 tudi v državni reprezentanci. Ima največ nastopov na svetovnem in evropskem prvenstvu med vsemi slovenskimi jadralci. Mednarodni dosežki (izbor): razred soling: 2. mesto (evropsko prvenstvo 2004, Tønsberg, Norveška), 2. mesto (svetovno prvenstvo 2005, Castiglione, Italija), 1. mesto (evropsko prvenstvo 2007, Arendal, Norveška), 1. mesto (svetovno prvenstvo 2008, Scarlino, Italija); razred yngling: 2. mesto (evropsko prvenstvo 2011, Riva del Garda, Italija), 3. mesto (evropsko prvenstvo 2010, Riva del Garda, Italija).

Dela

Intrapreneurship : construct refinement and cross-cultural validation, Journal of Business Venturing (New York), 16, 2001, 495–527 (soavtor Robert D. Hisrich).
Podjetništvo, Ljubljana, 2002 (soavtorji Robert D. Hisrich, Tea Petrin, Aleš Vahčič).
Rast in razvoj podjetja : primeri iz podjetništva, Koper, 2002.
Network-based research in entrepreneurship : a critical review, (New York), 18, 2003, 165–187 (soavtorica Ha Hoang).
Strategic planning and small firm growth : an empirical examination, Managing global transitions (Koper), 2, 2004, 107–112 (soavtorica Branka Skrt).
Primeri iz podjetništva : ustanovitev, zagon in rast podjetja, Koper, 2005.
Alliances, corporate technological entrepreneurship and firm performance : testing a model on manufacturing firms, Technovation (Amsterdam), 28, 2007, 257–265 (soavtor Igor Prodan).
Intrapreneurship : a comparative structural equation modeling study, Industrial Management & Data Systems (Wembley), 107, 2007, 309–325.
The internationalization of SMEs : developing and testing a multi-dimensional measure on Slovenian firms, Entrepreneurship and Regional Development (London), 19, 2007, 161–183 (soavtorja Mitja Ruzzier, Robert D. Hisrich).
Jadralni medalji v razredu soling – vztrajnost, talent in management, Koper, 2007, Podjetniške mreže in rast = The personal resource-acquisition network of the entrepreneur and small firm growth, Koper, 2007 (soavtorja Tina Bratkovič, Mitja Ruzzier).
Social capital and SME internationalization: an empirical examination, Transforations in Business & Economics (Kaunas), 6, 2007, 122–138 (soavtor Mitja Ruzzier).
Technological innovativeness and firm performance in Slovenia and Romania, Post-communist economies (Hants), 19, 2007, 281–298 (s soavtorji).
Podjetništvo, Koper, 2008 (sourednik).
Zadovoljstvo zaposlenih, notranje podjetništvo in rast podjetja, Koper, 2009 (soavtorica Jasna Auer Antončič).
Belo zlato : (n. pesmi 2), Koper, 2009.
Employee satisfaction, intrapreneurship and firm growth : a model, Industrial Management & Data Systems (Wembley), 111, 2011, 589–607 (soavtorica Jasna Auer Antončič).

Viri in literatura

Osebnosti, Ljubljana, 2008.
Osebni podatki.
Ruzzier, Mitja: Antončič, Boštjan (1967–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1000650/#novi-slovenski-biografski-leksikon (28. maj 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 1. zv.: A. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine