Novi Slovenski biografski leksikon

Osnovno šolo je obiskoval v Murski Soboti (1897–1901), tam tudi meščansko šolo (1901–05). Učiteljišče je obiskoval v Čakovcu (1905–09). Strokovni izpit iz madžarščine je opravil junija 1909, iz slovenščine pa novembra 1921. Služboval je na Osnovni šoli Tišina, kjer je bil med 1924 in 1939 upravitelj te šole. Junija 1939 je postal sreski šolski nadzornik 2. šolskega okoliša v Murski Soboti. Po okupaciji 1941 je postal šolski referent pri prosvetni upravi v Murski Soboti. 1943 je odšel na sedež županijskega šolskega nadzorstva v Szombathelyju, vendar se je že 1944 vrnil v Mursko Soboto. 1945 so ga za pet let zaprli v Rogozo. Po prestani kazni je nekaj let upravljal kmetijsko posestvo v Vnanjih Goricah. Od 1964 do smrti je živel pri hčerki v Lenartu.

1933 je priredil in v samozaložbi izdal knjigo Do stvarnega uka v 1. razredu osnovne šole. To je bila pomožna učna knjiga za nazorni pouk, ki je ob izidu doživela ugoden odmev. Deloval je v Jugoslovanskem učiteljskem društvu za soboški okraj in bil med 1937 in 1939 njegov predsednik. 1938 je predaval na narodnoobrambni manifestaciji, ki jo je priredilo dvanajst učiteljskih društev. V osrednjem referatu tega zborovanja je predstavil razvoj in stanje šolstva v Prekmurju (Pregled prekmurskega šolstva, Pedagoški zbornik, 34, 1938, 85–91). Med vojno je skupaj z Avgustom Pavlom priredil učbenika Dezse Lipöta Magyar ABC ės olvasóköny za 1. razred in Magyar nyelvgakorló olvasókönyv za 2. in 3. razred za manjšinske šole. Prireditelja sta beriloma dodala narečni madžarsko-vendski slovar (recsnik). Deloval je tudi v »vendskem odseku« raznarodovalnega društva VMKE (Madžarsko izobraževalno društvo za Vendsko krajino), ki je bilo ustanovljeno 1941. Ukvarjalo se je z organizacijo tečajev madžarskega jezika, kolonijami, pevskimi zbori in igralskimi prireditvami. Predaval je na političnih tečajih v Čakovcu (1941) in Murski Soboti (1942), ki so bili organizirani za jugoslovanske oz. madžarske učitelje. Na teh tečajih je predaval o značaju Prekmurcev.

Viri in literatura

ARS, Ministrstvo za prosveto, personalne mape AS – 231, škatla 1.
Poskusna gesla za novi SBL, Ljubljana, 2000.
Julij Kontler: Antauer E.: Do stvarnega nauka v I. razredu osnovne šole, Popotnik, 54, 1933/34, 61–62.
Miroslav Kokolj: Prekmurje in Prekmurci v slovenskem periodičnem tisku : bibliografski pregled od 1846 do 1945, Murska Sobota, 1957.
M. Kokolj in Bela Horvat: Prekmursko šolstvo od začetka reformacije do zloma nacizma, Murska Sobota, 1977.
Podatki hčerke Marjete Starc, Murska Sobota.
Hojan, Tatjana: Antauer, Evgen (1890–1971). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1000630/#novi-slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 1. zv.: A. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine