Novi Slovenski biografski leksikon

Gimnazijo je obiskoval v Novem mestu (matura 1900). Na Univerzo na Dunaju se je vpisal v zimskem semestru 1901 in tam obiskoval predavanja do 1905. Študij je zaključil 1906 in na podlagi pisnih del Über die algebraischen Gleichungen der Kreisteilung und ihre einfachsten geometrischen und zahlentheoretischen Anwendungen in Die Hertz'schen Versuche und ihre Beziehung zur Maxwell'schen Theorie pridobil certifikat za poučevanje fizike in matematike na avstrijskih gimnazijah in realkah. 1906-12 je bil zaposlen kot suplent na gimnaziji Poljane, 1912–14 je bil profesor na višji realki v Idriji. Po prvi svetovni vojni je do upokojitve 1946 poučeval na višji realki, kasnejši I. državni gimnaziji v Ljubljani. Na tej šoli je bil vrsto let kustos fizikalnega kabineta.

Pomemben je njegov prispevek k razvoju radioamaterstva pri nas. 1930–33 je napisal vrsto člankov o radiu v glasilu Prosveta in zlasti za učitelje organiziral štiritedenski tečaj o radioamaterstvu. 1931 je na ljubljanskem radiu organiziral šolski radio za Dravsko banovino, ki je vsako šolsko leto pripravil približno 70 oddaj, ki so pokrivale večino osnovnošolskih predmetov. Prizadeval si je, da je dobila vsaka osnovna šola na podeželju svoj radijski aparat. Posvečal se je tudi letalstvu. Prirejal je tečaje iz letalske fizike in na podlagi izkušenj napisal knjigo Letalstvo - fizikalne osnove, ki pa ni izšla. - Odlikovanje: red sv. Save IV. stopnje (1930).

Dela

Radio : osnovni pojmi iz radiotehnike, Ljubljana, 1927.
Radio : nauk o radiotehniki, Ljubljana, 1928.
Radio-aparat : njega sestava, napake in motnje, Ljubljana, 1929.
Aisberg, Eugène: Sedaj vem, kaj je radio, Ljubljana, 1932 (prevod iz esperanta).
Elektrika – proizvajanje, uporaba, nevarnost, Celje, 1936.
Osnove radiotehnike : priročnik za radioamaterje, Ljubljana, 1949.
Radijski krožek za pionirje : uvod v radiofonijo, Ljubljana, 1949.

Viri in literatura

Arhiv SBL, osebna mapa.
Arhiv Univerze na Dunaju.
Enciklopedija Slovenije.
Roman Poniž: Prof. Leopold Andrée, Elektrotehniški vestnik, 20, 1952, 221–222.
Naši znameniti tehniki, Ljubljana, 1966, 7–8.
Bratina, Gvido: Andrée, Leopold st. (1879–1952). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1000550/#novi-slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 1. zv.: A. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine