Slovenski biografski leksikon

Štular Pavel, strokovnjak za varilstvo, r. 18. dec. 1922 v Radovljici sodniku dr. Josipu in Pavli r. Peternel, živi v Lj. Osn. šolo je 1929–33 obiskoval v r. kraju, klas. gimn. 1933–41 (mat. z odl.) v Lj., tu študiral 1941–7 strojništvo in elektrotehn., vmes (29. jun. do 29. dec. 1942) bil v italij. internaciji (Gonars in Treviso), 1955 dipl. iz varilstva na Ecole Supérieure de Soudure v Parizu, 1962 ponovno iz iste stroke na TVŠ Otto v. Guericke v Magdeburgu, diplomo nostrificiral na lj. fak. 1963. Služboval je: 1945–7 kot poslovodja avtocentra v Lj., 1948–51 kot honor. predavatelj na Strok. šoli za kovinsko stroko (elektrotehniko, mehansko tehnol.) in kot svetovalec Direkcije gozdn. avtopodjetja ter Mest. prometa. L. 1951–7 je bil tehn. in organizacij. tajnik Društva za varilno tehniko SRS, 1956 je ustanovil v Lj. in Mrbu Zavod za varjenje SRS (prvi direktor obeh), 1961 Tehn. šolo za varilstvo v Lj. in Mrbu (prvi direktor obeh). Postal je 1964 honor. predavatelj fak. za naravosl. in tehnologijo (metalur. odsek, 3-stopenjski študij), 1968 fakult. učitelj zgb univ. na fak. za strojništvo na Reki. L. 1951–66 je bil na študij. stažih in strok. izpopolnjevanjih v Franciji, Zah. in Vzh. Nem., Švici in Belgiji; od 1951 dalje je član jsl strok. društev in združenj, pobudnik in organizator mnogih simpozijev, posvetovanj, dom. in mednar. razstav varilne tehnike; 1954 član varilske standarde pri jsl zavodu za standardizacijo, ekspert in delegat v komisijah: 1955 društva franc. varil. inženirjev; 1961 komisije za požarno varnost izvrš. sveta SRS; 1963–6 predsednik zveze za varilno tehniko SFRJ; 1965 v izvrš. odboru Mednar. inšt. za varjenje v Londonu in Parizu, 1968 komisije za znanstv. časopise in skupščine pri Zvez. svetu za znanstv. raziskovalno delo. – L. 1961 je postal zaslužni, 1965 častni član Društva za varilno tehniko SRS; 1961 prejel odkupno nagrado sklada B. Kidriča; 1963 nagrado Izvrš. sveta SRS in odlikovan z redom dela s srebrnim vencem za zasluge pri reševalnih delih ob potresu v Skopju; 1967 častno medaljo TVŠ Otto v. Guericke v Magdeburgu.

Š. je organiziral znanstv. delo na Zavodu za varjenje; pod njegovim vodstvom je bilo izdelanih 39 obsežnejših del s področja varjenja, toplotnega rezanja, spajkanja in metalizacije. Bilateralna raziskovalna sodelovanja s sorodnimi institucijami Evrope, USA, Kanade in Japonske; izdelal in vodil je številne ekspertize, tehnol. izboljšave, recenzije projektov in kontrolna dela za jsl in inozem. industrijo; sodeloval in dajal predloge v komisijah za jsl predpise in standarde; organiziral in vodil je strok. tisk, bil od 1951 dalje glavni urednik revije Varilna tehnika, od 1961 pa Informator; delal na strok. terminologiji (Varilna tehnika 1958–9, 1964, 1966, 1968), predaval na raznih tečajih (1952–63 za inženirje in tehnike v Lj.) in zborovanjih doma in v tujini (Pariz 1956, 1962; Weimar 1961; London 1962; Dunaj 1962; Magdeburg 1964; Nürnberg 1966, idr.). Večino svojih člankov in razprav je objavil v Varilni tehniki 1955, 1957–63, 1965– idr. jsl publikacijah, mdr. Razvoj sredstava za zavarivanje u Jsli (z L. Knezom idr.), Zavarivač-Varilna tehn.-Bilten (skupna štev.) Opatija 1959; Avtomatizacija industr. proizvodnje (Bilten sklada B. Kidriča 1961); Upotreba propana i butana za rezanje u metalnoj industriji (IT novine Saveza inž. i tehničara Jsle 1963, št. 20); Problem u vezi sa školovanjem i uzdizanjem zavarivača … Zgb 1963 (izr. izdaja Društva za varilno tehniko Hrv.); Od livenih do zavarenih mašinskih konstrukcija. Bgd 1964 (izr. izdaja Zavoda za tehniku zavar.); O problemih raziskovaln. dela v varilstvu (Bilten republ. sekr. za razisk. delo in vis. šolstvo 1964); v tujih revijah pa: Bericht über schweiss-technische Versuche bei Schweissverbindungen einiger Al-Legierungen (II. Internat. Kolloq. d. Schweissmetallurgie … Weimar 1961); Some aspects on metal transfer of Cored Electrodes in various shieldingatmospheres (Sympos. Physics of the arc., Welding London 1962); Quelques aspects de la fusion des electrodes fourées sous atmosphères diverses (Le Soudage et le Techniq. Conn. 1962, 11/12); Untersuchung der Einflüsse von Gasmischung aus CO2–O2 and Ar … z J. Limplom, (IV. internat. Kolloq. Metallurgie der Schmelz-schweissverfahren, Magdeburg 1964); Ueber 10-jährige Tätigkeit des Inst. f. Schweisstechnik Ljubljana auf dem Gebiet der Ausbildung u. Forschung (Zentral-Inst. f. Schweisstechnik der DDR, Mitteilungen, Halle a. d. S. 1967); Einfluss des Titans beim Elektroschlackenschweissen von Stahl (Schweissen and Schneiden, Düsseldorf 1967, št. 6). – Prim.: osebni podatki (z bibliogr. del, arhiv SBL).

Štular, Pavel (1922–2007). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi671688/#slovenski-biografski-leksikon (10. maj 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine