Slovenski biografski leksikon

Raab Karel Franc Ksav., kulturni delavec, v Lj. r. 29. okt. 1784 knjigovezu Alojziju in u. 10. nov. 1862. Po odhodu Francozov in upostavitvi avstr. režima na Kranjskem je stopil v službo pri lj. guberniju kot koncipist (1815 do 1819), bil okrožni komisar v Lj. (1820–40), dodeljen kresiji v Clcu (1828–38), vodil lj. kresijo (1839–40), postal tajnik pri lj. guberniju (1840) in 1849 zastopal tudi kranj. ces. mesta pri dež. stanovih; od 1850 kresijski, od 1854 dež. svetnik, ob upokojitvi (1857) pa nobilitiran s priimkom pl. Rabenau. Veljal je za izvrstnega upravnega, slov. stremljenjem naklonjenega uradnika (N 1862: »vrli rodoljub«). Bil je član (od 1820) Filharmon. društva; Kranj. kmet. družbe (od 1826); Društva kranj. muzeja, kateremu je bil tajnik (1839–47), od 1842 pa častni član; odbornik (1848) tedaj osnovanega Slov. društva; Histor. društva za Kranjsko (od ustanovitve 1850), ki mu je daroval mnogo važnih arhivskih spisov, ter najbrž tudi član politično osumljenega Društva za glasbeno zabavo kakor pesnik Prešeren. — Njegov starejši sin Karel Alojzij, r. ok. 1814 neznano kje, u. 25. marca 1874 v Lj., okrajni sodnik v Kranju (do 1847), nato v Mokronogu in slednjič deželnosodni svetnik v Lj., je bil Prešernov prijatelj; njegov mlajši sin Gvido, rojen 1. dec. 1834 v Lj., pa je slovel kot izvrsten pianist. — Prim.: mrliška knjiga (Šenklavž, Sv. Jakob); Kranj. urad. šematizmi 1816–48; N 1848, 101; 1849, 14, 229; 1857, 344; 1862, 388; MHK 1851, 6, 14, 20; Mal 233; isti, DS 1929, 309; Kidrič, PA 276.

Raab pl. Rabenau, Karel Franc Ksaver (1784–1862). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi478362/#slovenski-biografski-leksikon (15. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine