Primorski slovenski biografski leksikon

PREŠEREN (PRESCHERN), gospodarsko uspešna, a narodnostno neosveščena družina. Jurij, veletrgovec, r. 9. apr. 1772 v Zabreznici na Gorenjskem, u. 31. jul. 1847 neznano kje. Oče Tomaž, mati Neža Gollmayer iz Hlebe. V Trstu vsaj od 1810, ko je istočasno kupil hišo in se poročil z Anno Klerr. Pri uspešnem trgovanju, tudi v družbi z Antonom Legatom, je močno obogatel. Njegovo premoženje je 1846 znašalo 594.451 gold. Zapustil ga je vnukom brata Janeza, voznika, ki se je poročil s sestrično Marijo Legat, vdovo Pezdir, na Brezovico pri Lj.

Franc, rentnik in plemič, r. 17. okt. 1802 na Brezovici pri Lj., u. 18. nov. 1887 neznano kje. Bil je župan v domači občini, vsaj do 1834 član Kmetijske družbe za Kranjsko, od 4. apr. 1837 hišni posestnik v Lj. in od 30. jan. 1838 lj. častni meščan. Potem ko so otroci podedovali premoženje strica Jurija, je živel tudi v Trstu, kjer je spomladi 1861 dobil plemstvo z naslovom von Heldenfeld.

Janez Krstnik, rentnik in občinski svetovalec v Trstu, r. 5. avg. 1829 na Brezovici pri Lj., u. 12. jan. 1885 v Trstu. Sin Franca in Marije Kotnik z Verda. Z bratoma Francem in Henrikom je 1847 podedoval po prastricu Juriju premoženje v Trstu, po očetu pa dobil plemiški naslov. Poročil se je z Erminio Bazzoni, sestro kasnejšega tržaškega župana, in bil 1869 izvoljen za občinsvega svetovalca.

Roberto, rentnik in občinski svetovalec v Trstu, r. pribl. 1853, u. 14. mar. 1932 v Gradcu. Sin Janeza Krstnika. Po maturi na ital. gimn. v Trstu je absolviral pravo. 1887 je bil izvoljen za občinskega svetovalca. Že pred 1913 se je izselil v Gradec, kjer je njegov rod živel še 1984.

Prim.: SBL II, 515–16; Zemljiška knjiga k. o. Trst, vložki 151, 922, 995, 1000, 1278, 1676, 1677, 1678, 1772, 2007, 2039, knjiga listin, t. 47, str. 44–51; Notarski arhiv, oporoka št. 3157; Lib. bapt. VII ž. Radovljica; Arhiv obč. pokop. v Trstu; Šematizmi za Kranjsko 1833–48; Zgod. arh. Lj.: V. Fabjančič, Knjiga hiš, II, 494, Knjiga meščanov, 38; Osservatore triestino 1. maja 1861; Lib. bapt. V, VI ž. Brezovica pri Lj.; Lib. cop. VI, 22, ž. Vrhnika; Per il primo cinquantenario del ginnasio superiore comunale »Dante Alighieri« 1863–1913, 81; Verbali del consiglio della città di Trieste, 1869, 1887.

Samo Pahor

Pahor, Samo: Prešeren. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/rodbina/sbi942690/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (30. september 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 12. snopič Pirejevec - Rebula, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine