Poklici in dejavnosti Pivovar

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Schwarz, Jožef
16. september 1793, Mšeno – Vojtěchov, Češka
11. maj 1871, Ljubljana, Slovenija
Stock, Franc
1628, Ljubljana, Slovenija
10. junij 1682, Ljubljana, Slovenija
Žuža, Franc
11. julij 1825, Žalec, Slovenija
14. april 1871, Žalec, Slovenija