Poklici in dejavnosti Organizator krščansko socialnega delavstva

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Dermastia, Josip
5. april 1879, Ljubljana – Vodmat, Slovenija
21. januar 1952, Ljubljana, Slovenija