Poklici in dejavnosti Pravnik

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Šnuderl, Makso
13. oktober 1895, Rimske Toplice, Slovenija
23. junij 1979, Ljubljana, Slovenija
Šorli, Ivan
22. maj 1853, Klavže, Slovenija
19. november 1932, Maribor, Slovenija
Špindler, Ciril
21. avgust 1902, Moravci v Slovenskih goricah, Slovenija
5. februar 1975, Maribor, Slovenija
Štajer, France
25. september 1890, Vipava, Slovenija
3. april 1915, Vipava, Slovenija
Štempihar, Ivo
1. maj 1898, Kranj, Slovenija
4. oktober 1955, Jesenice (Jesenice, obč.), Slovenija
Štempihar, Juri
21. april 1891, Kranj, Slovenija
24. september 1978, Kranj, Slovenija
Šter, Franc
3. februar 1878, Zgornji Brnik, Slovenija
2. september 1945, Celje, Slovenija
Štuhec, Anton
13. januar 1884, Blaguš, Slovenija
1. februar 1948, Ljubljana, Slovenija
Štuhec, Ivan
29. december 1820, Bučkovci, Slovenija
19. junij 1885, Celje, Slovenija
Štukelj, Leon
12. november 1898, Novo mesto, Slovenija
8. november 1999, Maribor, Slovenija
Šubelj, Ivo
16. december 1872, Kamnik, Slovenija
26. februar 1930, Ljubljana, Slovenija
Šuman, Janko
20. december 1867, Maribor, Slovenija
17. december 1945, Beograd, Srbija
Šušteršič, Ivan
29. maj 1863, Ribnica (Ribnica, obč.), Slovenija
7. oktober 1925, Ljubljana, Slovenija
Švigelj, Anton
1. junij 1868, Borovnica, Slovenija
14. september 1954, Ljubljana, Slovenija
Švigelj, Lado
6. april 1915, Kožljek, Slovenija
Tekavčič, Fran
3. oktober 1862, Kamnik, Slovenija
6. januar 1936, Ljubljana, Slovenija
Teltscher, Richard
13. februar 1888, Mikulov, Moravska, Češka
7. julij 1974, London, Združeno kraljestvo
Ternovec, Matej Andrejevič
3. september 1842, Grgar, Slovenija
10. oktober 1913, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Tominšek, Stanko
2. september 1895, Ljubljana, Slovenija
4. september 1961, Ljubljana, Slovenija
Tominšek, Teodor
16. oktober 1902, Kranj, Slovenija
16. februar 1996, Ljubljana, Slovenija
Tomšič, Ivan
23. november 1902, Ljubljana – Tacen, Slovenija
10. november 1976, Dubrovnik, Hrvaška
Tomšič, Stanko
10. julij 1901, Skopo, Slovenija
4. maj 1945, Turjak, Slovenija
Tončič, Frane
28. september 1893, Hrušica (Ilirska Bistrica, obč.), Slovenija
3. november 1978, Ljubljana, Slovenija
Torelli, Albin
17. september 1898, Ljubljana, Slovenija
31. oktober 1973, Ljubljana, Slovenija
Torres, Emanuel de, grof
19. april 1743, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
13. maj 1789, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Travner, Vladimir
8. december 1886, Logatec – Gorenji Logatec, Slovenija
14. april 1940, Maribor, Slovenija
Trenz, Franc
26. november 1851, Mihovica, Slovenija
26. avgust 1921, Ljubljana, Slovenija
Treo, Dragotin
9. april 1863, Knežja vas – Mala vas, Slovenija
16. julij 1935, Ljubljana, Slovenija
Trofenik, Rudolf
15. april 1911, Maribor – Studenci, Slovenija
7. december 1991, München, Bavarska, Nemčija
Ude, Lojze ml.
25. september 1936, Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija
Ude, Lojze st.
18. junij 1896, Križe (Tržič, obč.), Slovenija
28. februar 1982, otok Lošinj, Mali Lošinj, Hrvaška
Unger, Viljem
31. marec 1805, Dunaj, Avstrija
?
Uratnik, Filip
20. april 1889, Podlog v Savinjski dolini, Slovenija
27. januar 1967, Ljubljana, Slovenija
Urbanc, Anton
13. junij 1895, St. Štefan na Zilji, Koroška, Avstrija
15. april 1956, Ljubljana, Slovenija
Vavpetič, Lado
26. junij 1902, Krško, Slovenija
28. marec 1982, Ljubljana, Slovenija
Veble, Andrej
4. maj 1887, Kapele, Slovenija
26. marec 1979, Čatež ob Savi, Slovenija
Vencajz, Ivan
26. junij 1844, Šentvid pri Stični, Slovenija
7. avgust 1913, Ljubljana, Slovenija
Verbec, Andrej, plemeniti
9. november 1601, Ljubljana, Slovenija
po 1626
Vesel - Koseski, Jovan
12. september 1798, Spodnje Koseze, Slovenija
26. marec 1884, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Vidrič, Lovro
5. avgust 1838, Strmca (Postojna, obč.), Slovenija
19. september 1900, Zagreb, Hrvaška
Vilfan, Josip ml.
30. avgust 1878, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
8. marec 1955, Beograd, Srbija
Vilfan, Joža
6. julij 1908, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
21. november 1987, Ljubljana, Slovenija
Višnikar, Franc
23. februar 1848, Brezovo (Litija, obč.), Slovenija
5. februar 1914, Ljubljana, Slovenija
Vodopivec, Fran
24. november 1879, Ajdovščina, Slovenija
10. maj 1930, Ljubljana, Slovenija
Vodopivec, Hilarij
16. marec 1868, Reka, Hrvaška
13. maj 1930, Maribor, Slovenija
Vodopivec, Katja
8. marec 1917, Ljubljana, Slovenija
avgust 2012
Vodopivec, Vlado
1. februar 1916, Ljubljana, Slovenija
27. december 1982, Ljubljana, Slovenija
Vodušek, Žiga
7. september 1913, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Vojska, Andrej
28. november 1828, Ljubljana, Slovenija
15. februar 1903, Novo mesto, Slovenija
Volčič, Edvard
10. december 1858, Senožeče, Slovenija
22. november 1911, Novo mesto, Slovenija
Volkar, Andrej
2. september 1847, Okrog pri Motniku, Slovenija
1. maj 1930, Praga, Češka
Vončina, Ivan
6. maj 1849, Vojsko (Idrija, obč.), Slovenija
14. julij 1924, Ljubljana, Slovenija
Voršič, Josip
11. oktober 1903, Bratonečice, Slovenija
28. januar 1945, Ljubljana, Slovenija
Vošnjak, Bogumil
4. september 1882, Celje, Slovenija
18. junij 1959, Washington, Kolumbijsko okrožje, Združene države Amerike
Vovk, Viktor
19. februar 1893, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
10. oktober 1968, Ljubljana, Slovenija
Vrančič, Janko
1. julij 1889, Litija – Gradec, Slovenija
19. december 1959, Ljubljana, Slovenija
Vrčon, Branko
19. marec 1907, Dobravlje (Ajdovščina, obč.), Slovenija
22. september 1990, Ljubljana, Slovenija
Wagathey auf Ehrnbüchl, Franc Krištof von
4. avgust 1684, Škofja Loka, Slovenija
14. februar 1754, Ljubljana, Slovenija
Warasch, Filip
25. april 1945, Djekše, Koroška, Avstrija
Weinzerle, Jurij Kornelij
Škofja Loka, Slovenija
Wenger, Karl
1. september 1850, Jareninski Dol, Slovenija
10. november 1924, Kremsmünster, Zgornja Avstrija, Avstrija
Widerkehr plemeniti Widerspach, Hans Heinrich
okoli 1586, Zürich, Švica
7. julij 1655, Ljubljana, Slovenija
Wiz, Marko
1569, Ljubljana, Slovenija
20. maj 1654, Ljubljana, Slovenija
Wohiniz, Jurij
okoli 1618
Bled, Slovenija
Doslovče, Slovenija
Smokuč, Slovenija
5. februar 1684, Dunaj, Avstrija
Zabel, Bojan
20. julij 1930, Ljubljana, Slovenija
Zdolšek, Josip
15. januar 1876, Ponikva, Slovenija
4. junij 1932, Vransko, Slovenija
Zevnik, Anton
6. januar 1877, Ratež, Slovenija
25. avgust 1944, Ljubljana, Slovenija
Zobec, Živko
16. november 1926, Novo mesto, Slovenija
19. marec 1988, Ljubljana, Slovenija
Zupančič, Boštjan Marija
13. maj 1947, Ljubljana, Slovenija
Zupančič, Karel
25. marec 1934, Ljubljana, Slovenija
Zupanec, Jernej
22. avgust 1810, Martinj Vrh, Slovenija
11. april 1898, Ljubljana, Slovenija
Zwitter, Franci
10. oktober 1913, Zahomec, Koroška, Avstrija
2. februar 1994, Celovec, Koroška, Avstrija
Zwitter, Mirt
28. september 1917, Zahomec, Koroška, Avstrija
20. februar 2002, Celovec, Koroška, Avstrija
Žerjav, Gregor
14. november 1882, Lož, Slovenija
27. junij 1929, Poljče (Radovljica, obč.), Slovenija
Žiberna, Jožko
22. avgust 1910, Divača, Slovenija
8. januar 2002, Ljubljana, Slovenija
Žibert, Franc
12. december 1949, Raztez, Slovenija
Žitnik, Gašper, palatinski grof
okoli 1535, Ljubljana, Slovenija
1585, Gradec, Štajerska, Avstrija
Žižek, Ciril
8. julij 1890, Vojnik, Slovenija
11. april 1974, Nova Gorica, Slovenija
Žižek, Franc
15. januar 1876, Gradec, Štajerska, Avstrija
20. maj 1938, Frankfurt ob Majni, Nemčija
Žolger, Ivan, vitez
22. oktober 1867, Devina, Slovenija
16. maj 1925, Laßnitzhöhe, Štajerska, Avstrija
Žontar, Josip
23. september 1895, Jesenice – Sava (Jesenice, obč.), Slovenija
24. april 1982, Kranj, Slovenija
Žun, Anton
19. februar 1917, Lovran, Hrvaška
8. januar 1978, Kranj, Slovenija
Žun, Valentin
20. februar 1873, Trboje, Slovenija
19. oktober 1918, Ljubljana, Slovenija
Župnek, Franc
5. december 1860, Šedina, Slovenija
13. maj 1938, Ljubljana, Slovenija