Poklici in dejavnosti Gospodarski strokovnjak

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Černigoj, Teodor
4. oktober 1936, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija