Poklici in dejavnosti Hotelir

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Harwath, Simon
25. oktober 1866, Srpenica, Slovenija
?
Kenda, Ivan
24. junij 1877, Bovec, Slovenija
19. oktober 1937, Pokljuka, Slovenija
Tratnik, Leopold
7. november 1853, Vrhpolje pri Kamniku, Slovenija
29. april 1930, Ljubljana, Slovenija