Primorski slovenski biografski leksikon

Krajnc Ana, pedagoginja, andragoginja, r. 20. jun. 1938 na Ustjah pri Ajdovščini, živi v Lj. Diplomirala je iz pedagogike 1961 in psihologije 1962 na Filoz. fak. U. v Lj. in 1971 še doktorirala. Izpopolnjevala se je v Torontu v Kanadi. Od 1964–72 je bila raziskovalka na Inštitutu za sociol. in filoz. na U. v Lj. Od 1972 dela na Filoz. fak., od 1984 kot redna prof. za andragogiko, od 1990 je tudi dir. Centra za razvoj univerze. Utemeljila je visokošol. študij andragogike v Sji. Raziskovala je metode izobraževanja odraslih in motivacijo za izobraževanje ter sociološke teme: izobraževanje kot družbena vrednota, možnosti žensk v izobraževanju, dejavniki osebne uspešnosti. – Objavila je 11 publikacij (3 v angl.) ter več kot 200 strok. člankov in razprav. Važnejše so: Izobraževanje – naša družbena vrednota, Lj. 1977; Ženska v procesu izobraževanja in dela, 1977; Izobraževanje ob delu, 1979; Metode izobraževanja odraslih, 1979; Motivacije za izobraževanje, 1982. – Na njeno pobudo so 1985 v Lj. ustanovili prvo univerzo za 3. življenjsko obdobje (za starejše). Bila je preds. Zveze andragoških društev Jsle; članica je IO Mednar. sveta za izobraževanje odraslih na dunajskem centru OZN, sodelavka Unescovega centra za izobraževanje in prosti čas v Pragi. Prejela je Žagarjevo nagrado.

Prim: Z. Jelenc, K. A., Enc Sje 5, 368.

Ured.

Uredništvo: Krajnc, Ana (1938–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi920860/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (26. oktober 2021). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine