Primorski slovenski biografski leksikon

Koštial Ivan, jezikoslovec, folklorist, imenoslovec, r. 27. jul. 1877 v Gradcu (Avstrija), u. 19. febr. 1949 v Novem mestu. Oče Ivan, kemik iz Hrabačova pri Jilemnicah (Češka). Osn. š. in gimn. je obiskoval v Gradcu, slov. in klas. jezikoslovje na Dunaju in v Gradcu (1896–99, drž. usposobljenostni izpit jun. 1900). Služboval je na gimn. v Novem mestu (sept. 1899 – febr. 1900), na II. drž. gimn. v Lj. (1900 – sept. 1902), na moš. učit. v Kopru (1902 – sept. 1909), na slov. moš. učit. v Gorici (1909 – sept. 1919), na gimn. v Novem mestu (1919 – upokojitve 1933). – Kot plodovit raziskovalec je posegal na mnoga področja: besedišče, slovaropisje, etimologija, dialektologija, imenoslovje, terminologija, primerjalno jezikoslovje, folkloristika, frazeologija, stilistika, zgodovina knjižnega jezika. Poznal je skoro vse evrop. jezike, ukvarjal se je zlasti z baltskimi, s furlan., it., nem. nareč., kočevarsko nem., romščino, z jezikom glagoljaške knjiž. idr. Sestavil je Schimpffov Nemško-slov. in Slov.-nemški slovarček (Gorica 1909). Njegov Slovniški in slovarski brus knjižne slovenščine je izhajal celo leto v Mladiki 1926, potem pa v knjigi še dvakrat pri Moh. družbi 1927 in 1931. V Mladiki se je z jezikovnimi razpravami in zapisi oglašal od 1925 do 1940. Sodeloval je v okr. 25 slov. in tujih časopisih in v njih objavil več sto razprav in člankov. Veliko novega je prinesel o slov. imenih in priimkih, prav tako o glagolici v Istri in na Slovenskem. Ukvarjal se je tudi z liter. vprašanji, npr.: V. Vodnik, Prešeren, Jurčič idr., sodeloval pri Wiesthalerjevem lat.-slov. slovarju (črka F), v rkp. pa je ostal Slov. etimološki slovar (v NUK).

Prim.: Dr. Janko Šlebinger, K. I., SBL I, 536–37 (v članku so navedene številne razprave); M. Matičetov, I. K. (1877–1949), SE 3/4, 1950/51, 393–99; Stane Suhadolnik, K. L, Enc Sje 5, 334.

Jem.

Jevnikar, Martin: Koštial, Ivan (1877–1949). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi920770/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (21. oktober 2021). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine