Orožen, Janko avtor člankov

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Rebek, Ivan
18. oktober 1863, Kamnje (Ajdovščina, obč.), Slovenija
5. januar 1934, Celje, Slovenija
Roblek, Franc
28. junij 1865, Žalec, Slovenija
22. marec 1935, Celje, Slovenija
Roš, Franc
26. november 1884, Hrastnik, Slovenija
6. januar 1976, Laško, Slovenija
Roš, Miloš
3. oktober 1881, Hrastnik, Slovenija
16. januar 1953, Laško, Slovenija
Sadnik, Julij
11. april 1856, Latkova vas, Slovenija
6. oktober 1933, Latkova vas, Slovenija
Schön, Jurij
1859, Lanzendorf, Avstrija
1920, Dunaj, Avstrija
Selak, Josip
28. avgust 1868, Rečica ob Savinji, Slovenija
9. november 1950, Zagreb, Hrvaška
Stermecki, Rudolf
22. april 1876, Brezovica na Bizeljskem, Slovenija
6. februar 1957, Zagreb, Hrvaška
Strupi, Franc
13. november 1866, Hraše (Medvode, obč.), Slovenija
6. avgust 1930, Celje, Slovenija
Šijanec, Ignacij
19. julij 1874, Mihalovci, Slovenija
26. december 1911, Gornji Grad, Slovenija
Širca, Josip
8. april 1854, Žalec, Slovenija
21. julij 1933, Žalec, Slovenija
Topolovšek, Ivan
16. april 1851, Marija Gradec, Slovenija
6. januar 1921, Ljubljana, Slovenija
Valenčak, Martin
4. november 1834, Lastnič, Slovenija
4. februar 1887, Celje, Slovenija
Vizjak, Miha
21. september 1814, Pečovje, Slovenija
17. marec 1892, Pečovje, Slovenija
Vrečer, Rajko
31. avgust 1875, Teharje, Slovenija
5. februar 1962, Žalec, Slovenija
Vrečko, Josip
6. marec 1856, Žegar, Slovenija
19. februar 1931, Celje, Slovenija
Wokaun, Jožef
31. avgust 1809, Celje, Slovenija
3. junij 1877, Rakovec (Vitanje, obč.), Slovenija