Slovenski biografski leksikon

Vesel (Vessel) Karel, zdravnik, r. 13. okt. 1808 v Postojni, u. 27. jan. 1863 v Ljubljani. Medicino je študiral na Dunaju, kjer je bil prom. z dis. De singulae medendi methodi in cura infantum valore (Dunaj 1833). 1834–6 je delal v Lj. kot zdravnik splošne prakse, nato kot distriktni zdravnik v Ribnici na Dolenjskem 1836–40 in v Postojni 1841–9, ko je postal okrajni zdravnik v Lj. Tudi kot praktik na deželi je obdržal stike z znanstveniki; dopisoval si je z dunaj. prof. anatomije J. Hyrtlom in mu pošiljal žive primerke proteusa (človeške ribice) iz Postojnske jame. Med službovanjem v Postojni se je pridružil (skupaj s F. Winklerjem) akciji za ustanovitev splošne bolnišnice, ki je 1853 začela delovati. – Bil je član KD v Lj. od 1838, redni član Muzej. društva za Kranj., 1861 soustanovitelj Zdrav. bralnega društva za Kranj., kateremu je odstopil svojo strok. knjižnico in s tem postavil temelj društveni knjižnici. – Arhiv Slov. zdrav. društva hrani neobj. predavanja, ki jih je imel v okviru Zdrav. društva o koleri na Kranj.: Bericht über die Ursachen u. die Art u. Weise der Verbreitung der Cholera des Jahres 1855 in Krain; Haupt-Reporttabelle üeber die Cholera-Epidemie des Jahres 1855 in Krain; Haupt-Reporttabelle über die Cholera-epidemie des Jahres 1855 in Krain, auf dem Grunde der individuellen bezirksämtl. Eingaben; Eine Epidemiekarte von Krain. – Prim.: Med. Jahrb. d. oesterr. Staates 1835, 479; LZg 1863, št. 53; MHK 1863, 25; F. Fux in Alojzij Valenta, Festschrift d. V. d. Aerzte in Krain, 1886, 5, 7, 11, 44; V. Rudež, LV 1912, 187; F. Smerdu, Poslanstvo slov. zdravnika, 1965, 22, 26; P. Simoniti, Sloveniae scriptores Latini … 1972. Pr.+ Borisov

Pintar, I., Borisov, P.: Vesel, Karel (1808–1863). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi779197/#slovenski-biografski-leksikon (13. julij 2018). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine